IRYNA SHATKIVSKA x ALYX

Photography @cristiandistefano | Stylist & Art Direction @eugenialejos |

Model Iryna Shatkivska at @unomodels